Historiek

In de jaren 90 werden in hartje Brussel twee vzw’s opgericht die de huisvesting van en de hulp aan de allerzwaksten in onze samen-leving ter harte namen. In de Begijnhofparochie richtte pastoor Daniel Alliet de vzw Huis van Vrede op. In de parochie OLV van Goede Bijstand was pastoor Johnny De Mot de drijvende kracht achter vzw De Overmolen. Beide verenigingen bouwden een beschei-den patrimonium op en verhuurden een veertigtal woningen aan kwetsbare bewoners. Die werden begeleid door organisaties uit het netwerk van beide initiatiefnemers: Pag-Asa vzw ving slachtoffers van mensenhandel op, Zorgwonen vzw huisvestte terminale aids-patiënten, Adzon begeleidde jongeren uit de prostitutie, Puerto vzw bood huisvesting aan kansarme bewoners. Deze woningen vormden het embryo waaruit Baita gegroeid is.

In 1997 bundelden de vzw’s Huis van Vrede en De Overmolen hun krachten en richtten samen het Sociaal Verhuurkantoor Baita op. Deze nieuwe vzw beheerde het patrimonium van de twee stichtende verenigingen en vervulde ten aanzien van de bewoners de rol van huisbaas. De begeleiding van de bewoners gebeurde toen – en nog steeds – door andere vzw’s, als partner van het SVK.

Naast haar inzet voor de woonproblemen van veel Brusselaars, wilde de vzw ook het bredere armoedeprobleem in Brussel mee aanpakken. Bijna tegelijkertijd werd een nieuw project gestart om laaggeschoolden werkervaring aan te bieden.

  • Op 21 oktober 1997 ontstaat de nieuwe vzw BAITA. Vanaf 1 januari 1998 krijgt Baita het beheer van de eerste woningen toevertrouwd.
  • Sinds 1998 wordt Baita erkend als Sociaal Verhuurkantoor en betoelaagd door het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. In die beginperiode krijgt Baita ook financiële steun van de Vlaamse Gemeenschapcommissie (VGC).
  • Nog in 1998 kan Baita enkele personeelsleden aanwerven in het kader van de Doorstrominsprogramma’s (DSP). Met deze tewerkstellingsmaatregel biedt de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA, nu ACTIRIS) langdurige werkzoekenden de kans om werkervaring op te doen. Het SVK krijgt vier DSP-contracten (later uitgebreid naar zes) en een begeleider in geco-statuut (gesubsidieerd contractueel). Twee klusjesmannen en twee poetsvrouwen worden ingezet voor het onderhoud van de gebouwen die het SVK in beheer heeft en van de infrastructuur van de partnerorganisaties.
  • In 2001 beslist Baita om het werkervaringsprogramma los te koppelen van het Sociaal Verhuurkantoor. Zo krijgt de schoonmaakdienst Baita Clean Office de kans haar eigen dynamiek te ontwikkelen.
  • In 2004 start Baita Clean Home, een dienstenchequebedrijf om bij mensen thuis te strijken en te poetsen. In enkele jaren tijd groeit Baita Clean Home uit tot een dienst met meer dan 200 klanten. In 2008 wordt ook het strijkatelier Baita Central opgericht. Eind 2011 werken daar 28 huishoudhulpen en strijksters. Ondanks het succes en de kwaliteit van de dienstverlening, moet deze in 2012 worden stopgezet. De regelgeving en de subsidiëring laten een kwaliteitsvolle ontwikkeling niet toe.
  • In 2005 is Baita initiatiefnemer en medeoprichter van de coöperatieve vennootschap LivingStones. Deze cvba wordt samen met de SVK’s Iris en Wijken opgericht met als doel eigenaar te worden van woningen en die vervolgens te verhuren via de SVK’s. Het hoofdkapitaal wordt ingebracht door ingebracht door een aantal sociale investeerders. Inmiddels heeft LivingStones 33 woningen in eigendom.
  • Sinds 2009 staat Baita jaarlijks in voor de renovatie van twee of drie gebouwen, waarna de eigenaar zijn pand voor minimum 9 jaar aan Baita verhuurt en zo ter beschikking stelt aan meer kwetsbare huurders.
  • In 2014 start Baita het project Home Assist, om kleine woningaanpassingen te doen voor ouderen en personen met een beperking. Dit project blijkt niet levensvatbaar en is na een jaar stopgezet.
  • Tot slot is Baita sinds 2007 de drijvende kracht achter O-Zone aan de Henegouwenkaai 29 te Sint-Jans-Molenbeek. Baita beheert het gebouw, heeft er haar eigen kantoren en huisvest er sociale organisaties.