Over Baita

De vzw Baita stelt zich als doel de kwalitatieve en kwantitatieve uitbouw van een huisvestingsaanbod voor kwetsbare personen te bewerkstelligen en dit zoveel mogelijk in samenwerking met initiatieven voor sociale begeleiding en bevordering van sociale integratie van alleenstaanden en gezinnen.

De vzw stelt zich eveneens al doel een opleidings- en tewerkstellingsinitiatief uit te bouwen met als voornaamste doelstelling de doorstroming van de deelnemers naar een vaste tewerkstelling en de creatie van duurzame tewerkstelling.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vzw worden verwezenlijkt, behoren onder mee:

  • het optreden als sociaal verhuurkantoor
  • het aanwerven en ter beschikking stellen van personeel
  • het ontwikkelen van initiatieven die de socio-professionele re-integratie van werknemers uit de doelgroep bevordert
  • het verlenen van diensten als sociale inschakelingsonderneming die zich ondermeer situeren in de hierna vermelde sectoren: schoonmaak, klus en renovatie
  • het aankopen van onroerende goederen