Partnerorganisaties

De begeleidingsdiensten uit het netwerk van vzw Huis van Vrede en De Overmolen waren de eerste partners van het Sociaal Verhuurkantoor en zijn dat nog altijd. Sommigen kregen inmiddels een nieuwe naam of werden deel van een groter geheel.

 • Pag-Asa vzw: verschaft humanitaire bijstand aan slachtoffers van mensenhandel en werkt mee de strijd tegen de exploitatienetwerken
 • Lhiving vzw (vroeger Zorgwonen vzw): helpt mensen met hiv of een andere ernstige chronische ziekte bij hun zoektocht naar een aangepaste en betaalbare woonst
 • Woonbegeleiding CAW Brussel (vroeger Adzon vzw): zorgde oorspronkelijk voor opvang en begeleiding van jongeren in de prostitutie en biedt inmiddels begeleid wonen en zorgwonen voor thuislozen
 • Puerto vzw (CAW Brussel): biedt eveneens begeleid wonen en zorgwonen voor thuislozen
 • De Schutting (CAW Brussel): biedt integrale woonbegeleiding op maat van thuislozen
 • Bonnevie vzw: werkt samen met bewoners van Sint-Jans-Molenbeek aan de verbetering van de leef- en woonomstandigheden in de buurt
 • Minor Ndako vzw: biedt aangepaste zorg aan niet-begeleide minderjarige asielzoekers
 • Fami-Home asbl: zorgt voor psychosociale en administratieve begeleiding van personen met huisvestingsproblemen
 • De Lork vzw: begeleidt mensen met een beperking in wonen, werken en vrije tijd
 • De Lariks vzw: begeleidt volwassenen die om psychiatrische redenen ondersteund moeten worden in hun leefomgeving maar geen continue behandeling in het ziekenhuis nodig hebben
 • De Welvaartkapoen vzw: ontwikkelt diensten om kansarme gezinnen, hulpbehoevenden, senioren, enz op een zelfstandige manier zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten leven
 • Huurderunie van Anderlecht – Kuregen vzw (HUVAK): helpt kandidaat-huurders bij het zoeken naar een woning, huurbetwistingen en volt aanvraagdossiers voor een sociale woning op
 • Tonuso vzw: biedt hulp aan gezinnen waar het moeilijk loop en zoekt samen met hen naar oplossingen die bij hen passen
 • Straatverplegers vzw: haalt de meest kwetsbare daklozen van straat en mobiliseert andere verenigingen en het grote publiek om duurzame oplossingen te zoeken voor dakloosheid
 • Begijnhofvrienden vzw: biedt tijdelijke huisvesting aan vrouwelijke alleenstaande vluchtelingen zonder papieren en zoekt mee naar oplossingen op lange termijn
 • Bijstandsnetwerk vzw Vereniging der Parochiale Werken Brussel-Centrum: begeleidt en vangt mensen zonder papieren op
 • Centre de Prevention des Violences Conjugales et Familiales asbl (CPVCF): biedt gespecialiseerde begeleiding aan slachtoffers van echtelijk en familiaal geweld
 • Lokaal Dienstencentrum LDĀ³ en Samenlevingsopbouw Brussel vzw: bouwen aan zorgzame, participatieve wijken in Brussel zodat iedereen succesvol ouder wordt
 • L’Equipe asbl: begeleidt volwassenen met een psychiatrische problematiek via individuele en collectieve therapeutische activiteiten.