Partners van O-Zone

Atelier Groot Eiland: vereniging voor sociale tewerkstelling, opleiding en werkervaring met als deelwerkingen het arbeidszorgtraject ArtiZan, broodjeszaak Bel’O, het opleidingsrestaurant Bel Mundo, schrijnwerkerij Klimop, moestuin Bel Akker en bioshop The Food Hub

Awel: anonieme telefoondienst die luistert naar kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal of een probleem

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW): werkt aan huisvestingsproblemen via uitwisseling van ervaring tussen haar leden, vorming van sociale werkers en druk op het beleid

D’broej: wil bijdragen aan de emancipatie van kinderen en jongeren in achtergestelde buurten in Brussel, via initiatieven in de vrije tijd

Fami-Home: dienst begeleid wonen die zorgt voor psychosociale of administratieve begeleiding van mensen die kampen met huisvestingproblemen en die al dan niet uit de thuislozensector komen

FeBIO: Federatie van Brusselse Initiatieven ter Ontwikkeling van de Werkgelegenheid. Brusselse koepel van organisaties die actief zijn in de inschakelingseconomie

FEDSVK: Federatie van de sociale verhuurkantoren van het Brussels Gewest

Habitat & Humanisme: organisatie die ijvert voor huisvesting, integratie en het creëren van sociale banden om uitsluiting en isolatie van mensen in precaire situaties tegen te gaan

LivingStones: is een sociale vastgoedcoöperatieve die vastgoed verwerft om ter beschikking te stellen aan Sociale Verhuurkantoren

MPC Sint-Francisus: het Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Franciscus is een dienstverleningscentrum voor minderjarigen en meerderjarigen met een verstandelijke beperking

Samenlevingsopbouw Brussel: werkt aan een rechtvaardige en duurzame samenleving door maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken

Uit de marge: netwerk voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties