Het Sociaal Verhuurkantoor is ontstaan vanuit de grote nood aan betaalbare woningen voor alleenstaanden en gezinnen die door hun maatschappelijke situatie moeilijk toegang hebben tot de bestaande huisvestingsmarkt.

Hierbij kiest Baita resoluut voor de doelgroepen die de grootste moeite hebben om een woning te vinden én te behouden: slachtoffers van mensenhandel, thuislozen in tijdelijke opvang, zieken, vluchtelingen, thuisloze minderjarigen, gezinnen met een laag inkomen in een ongezonde woning, gehandicapten,… Hun huisvesting is de bestaansreden van het SVK.
Elke huurder krijgt een korting op de onderhandelde huur en het belangrijkste van allemaal: een aangepaste begeleiding. Het zijn immers de begeleidingsdiensten, partnerorganisaties van het SVK, die de woningen toewijzen. Elke huurder bij Baita kan dus naast een betaalbare en kwaliteitsvolle woning rekenen op een begeleiding op maat.

Er wordt ook nagedacht over de manier waarop deze woningen worden aangeboden aan het doelpubliek: transitverhuring, begeleid wonen en zorgwonen, solidair wonen.

Bij transitverhuring wordt de woning voor korte, opeenvolgende periodes ter beschikking gesteld, bijvoorbeeld per maand. De verlenging is afhankelijk van het persoonlijke traject dat de begunstigde aflegt samen met de begeleidingsdienst. Deze formule wordt gebruikt voor jongeren die het opvanghuis verlaten, voor asielzoekers, enz…

Bij begeleid wonen en zorgwonen gaat het erom dat de zorg die mensen nodig hebben naar hen toe kan gebracht worden, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven functioneren en in hun woning kunnen blijven.

In onze solidaire woningprojecten proberen we de voorwaarden te scheppen zoadat de bewoners als een solidaire groep functioneren, met een meerwaarde voor zowel het individu als het collectief.

Geef een reactie