Samenhuizen

In de Cellebroersstraat 16 te 1000 Brussel wonen zeventien mensen in acht appartementen en vier studio’s. Naast enkele senioren en jongeren wonen er mensen met een psychiatrische problematiek, met een geheugenstoornis of met een verstandelijke beperking. Acht woningen zijn aangepast aan mensen die minder mobiel zijn. De bewoners worden ondersteund door de begeleidingsdiensten De Lork en De Lariks en door een groep vrijwilligers van het Bijstandsnetwerk.

De bewoners kunnen er tuinieren in een stadstuintje, er is een waslokaal met gemeenschappelijke was- en droogmachines en er is een grote activiteitenruimte die ook door buurtbewoners en organisaties gebruikt wordt. Op de Sint-Jorissite is er een basisschooltje en verschillende sociale organisaties hebben er hun kantoren. Dit heeft als voordeel dat de bewoners er veel sociale contacten kunnen onderhouden. De beheerder van de site, vzw De Overmolen, is bovendien actief betrokken bij het project en organiseert activiteiten die bewoners en werknemers samenbrengt.