Werking

Het basismodel van het Sociaal Verhuurkantoor van Baita was van in het begin: wij krijgen van de eigenaar een mandaat als beheerder van een woning, die woning wijzen we toe aan een partnerorganisatie en deze wijst de woning vervolgens toe aan een bepaalde huurder. Dankzij het Brusselse Hoofdstelijke Gewest kan Baita aan elke eigenaard belangrijke garanties bieden, in ruil voor een redelijke huurprijs:

  • Het SVK stelt zich garant voor alle verplichtingen van de huurder, zoals de betaling van de huur en het onderhoud van de woning als goede huisvader.
  • Het SVK beheert de woning zonder kosten voor de eigenaar. Baita sluit huurcontracten af, maakt de plaatsbeschrijvingen op, zorgt voor de afrekening van de lasten, enzovoort.
  • De gewestelijke renovatiepremies voor verhuurders zijn voorbehouden aan eigenaars die hun woning voor minstens 9 jaar toevertrouwen aan een SVK. Dit laat Baita toe om, in overleg met eigenaars, woningen te renoveren die aansluiten bij de behoeften van kwetsbare bewoners.