Skip to main content

Sociaal
Verhuurkantoor

steeds in verandering

Het Sociaal Verhuurkantoor is ontstaan vanuit de grote nood aan betaalbare woningen voor alleenstaanden en gezinnen die door hun maatschappelijke situatie moeilijk toegang hebben tot de bestaande huisvestingsmarkt.

Hierbij kiest Baita resoluut voor de doelgroepen die de grootste moeite hebben om een woning te vinden én te behouden: slachtoffers van mensenhandel, daklozen,  zieken, vluchtelingen, thuisloze minderjarigen, gezinnen met een laag inkomen in een ongezonde woning, gehandicapten,… 

Ons basismodel is vanaf het begin: wij krijgen van de eigenaar een mandaat als beheerder van een woning, die woning wijzen we toe aan een partnerorganisatie en deze wijst de woning toe aan een huurder. 
De afspraak is dat wij voor de woning zorgen en de partnerorganisaties voor de begeleiding van de huurders. 

Er wordt ook nagedacht over de manier waarop deze woningen worden aangeboden aan het doelpubliek: het kan gaan om transitverhuring, begeleid wonen, zorgwonen of solidair wonen.

Bij transitverhuring wordt de woning voor korte, opeenvolgende periodes ter beschikking gesteld, bijvoorbeeld per maand. De verlenging is afhankelijk van het persoonlijke traject dat de begunstigde aflegt samen met de begeleidingsdienst. Deze formule wordt gebruikt voor jongeren die het opvanghuis verlaten, voor asielzoekers, enz…

Bij begeleid wonen en zorgwonen gaat het erom dat de begeleiding en de zorg die mensen nodig hebben naar hen toe kan gebracht worden, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven functioneren en in hun woning kunnen blijven.

In onze solidaire woningprojecten proberen we de voorwaarden te scheppen zodat de bewoners als een solidaire groep functioneren, met een meerwaarde voor zowel het individu als het collectief.

Voor ons toewijzigingsreglement? Klik hier